บทที่ 9 การใช้โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007

2 thoughts on “บทที่ 9 การใช้โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007

  1. window 7 program power point สามราทำให้ตัวหนังสือสไลด์โชว์ทีละตัวอักษรได้ไหมค่ะ ถ้าได้ทำอย่างไรค่ะ ขอบคุณค่ะ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s