ฮาร์ดแวร์และยูทิลิตี้เบื้องต้น

รหัสวิชา             ชื่อวิชา  ฮาร์ดแวร์และยูทิลิตี้เบื้องต้น  จำนวน  2  หน่วยกิต     4 ชั่วโมง/ สัปดาห์

หน่วยที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

1

ความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์
แบบทดสอบก่อนเรียน
แบบทดสอบหลังเรียน
แบบฝึกหัด
ใบความรู้

2

กระแสไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าในเครื่องคอมพิวเตอร์
แบบทดสอบก่อนเรียน
แบบทดสอบหลังเรียน
แบบฝึกหัด
ใบความรู้

3

แผงหลัก
แบบทดสอบก่อนเรียน
แบบทดสอบหลังเรียน
แบบฝึกหัด
ใบความรู้

4

หน่วยความจำ
แบบทดสอบก่อนเรียน
แบบทดสอบหลังเรียน
แบบฝึกหัด
ใบความรู้

5

อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ
แบบทดสอบก่อนเรียน
แบบทดสอบหลังเรียน
แบบฝึกหัด
ใบความรู้

6

จอภาพ
แบบทดสอบก่อนเรียน
แบบทดสอบหลังเรียน
แบบฝึกหัด
ใบความรู้

7

เครื่องพิมพ์
แบบทดสอบก่อนเรียน
แบบทดสอบหลังเรียน
แบบฝึกหัด
ใบความรู้

8

การเลือกอุปกรณ์เหมาะสมในการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์
แบบทดสอบก่อนเรียน
แบบทดสอบหลังเรียน
แบบฝึกหัด
ใบความรู้

9

CMOS และการติดตั้งโปรแกรม BIOS
แบบทดสอบก่อนเรียน
แบบทดสอบหลังเรียน
แบบฝึกหัด
ใบความรู้

10

การติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์
แบบทดสอบก่อนเรียน
แบบทดสอบหลังเรียน
แบบฝึกหัด
ใบความรู้

11

โปรแกรมยูทิลิตี้ที่ใช้แก้ปัญหาในเครื่องคอมพิวเตอร์
แบบทดสอบก่อนเรียน
แบบทดสอบหลังเรียน
แบบฝึกหัด
ใบความรู้

12

การบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์
แบบทดสอบก่อนเรียน
แบบทดสอบหลังเรียน
แบบฝึกหัด
ใบความรู้
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s