บทที่ 2 หลักการทำงานคอมพิวเตอร์

ตอนที่ 1 จงตอบคำถามต่อไปนี้

1. คอมพิวเตอร์มีหลักการทำงานดังนี้คือ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. ยกตัวอย่างอุปกรณ์ต่อพ่วงมา 5 ชนิด ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. ในกรณีที่ต้องการความรวดเร็วและความคมชัดของตัวอักษรต้องใช้เครื่องพิมพ์ประเภทใด ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4. อุปกรณ์ต่อพ่วงที่ใช้ในการอ่านรหัสแท่งมีประโยชน์อย่างไร ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

5. สื่อบันทึกข้อมูลที่สะดวกในการพกพาและจุข้อมูลได้มากพอสมควรคือสื่อบันทึกข้อมูลประเภทใด ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ตอนที่ 2 จงเลือกคำ

ตอบที่ถูกต้องเพียงคำตอบเดียว

1. ข้อใดคืออุปกรณ์ด้านอินพุทยูนิต
ก. เครื่องพิมพ์                                           ข. ซีพียู
ค. เมาส์                                                      ง. จอภาพ

2. หน่วยประมวลผลข้อมูลกลางคือข้อใด
ก. เครื่องพิมพ์                                            ข. ซีพียู
ค. เมาส์                                                       ง. จอภาพ

3. ข้อใดไมใช่อุปกรณ์ต่อพ่วง
ก. เครื่องพิมพ์                                            ข. สแกนเนอร์
ค. เมนบอร์ด                                               ง. ลำโพง

4. เครื่องพิมพ์ที่ใช้หลักการฉีดพ่นหมึกคือข้อใด
ก. ดอตเมตริก                                            ข. อิงค์เจต
ค. เลเซอร์                                                   ง. สารพัดประโยชน์

5. การที่ให้ปากกาเคลื่อนที่ไปมาบนแกนโลหะเพื่อวาดภาพลงบนกระดาษเป็นหลักการของอุปกรณ์ชนิดใด
ก. Flatbed Plotter                                 ข. Drum Plotter
ค. Laser Printer                                      ง. BarCode Reader

6. อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่อ่านรหัสข้อมูลที่ติดบนสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ คืออุปกรณ์ใด

ก. Flatbed Plotter                                  ข. Drum Plotter
ค. Laser Printer                                       ง. BarCode Reader

7. หน่วยความจำภายในกล้องดิจิตอลสามารถเก็บภาพได้ประมาณกี่ภาพ
ก. 10                                                             ข. 20
ค. 30                                                             ง. 40

8. ข้อใดไม่ใช่สื่อที่ใช้ในการบันทึกข้อมูล
ก. ดีวีดีรอม                                                    ข. ฮาร์ดดิสก์
ค. รอม                                                            ง. ซีดีรอม

9. สื่อบันทึกข้อมูลที่มีความจุมากกว่า 4.7 GB คือข้อใด
ก. ดีวีดีรอม                                                     ข. ฮาร์ดดิสก์
ค. รอม                                                             ง. ซีดีรอม

10. ข้อใดคือคุณสมบัติของแฮนดี้ไดร์ฟ
ก. พกพาสะดวกจุข้อมูลมาก                          ข. พกพาสะดวกจุข้อมูลน้อย
ค. พกพาไม่สะดวกจุข้อมูลมาก                     ง. พกพาไม่ได้จุข้อมูลน้อย

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s