Microsoft Word

แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณการ

รหัสวิชา                             วิชา  การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ

จุดประสงค์รายวิชา (Course Objectives)

1.  มีความเข้าใจในโปรแกรมประมวลผลคำ Microsoft 2007
2.  มีทักษะในการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ Microsoft 2007
3.  เห็นถึงความสำคัญของโปรแกรมประมวลผลคำ Microsoft 2007
4.  มีจริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์ และมีกิจนิสัยในการทำงานอย่างเป็นระบบด้วยความอดทน  ประณีตรอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา (Courses  Standard )

1.  ติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office 2007
2.  จัดทำเอกสารเพื่องานอาชีพด้วยโปรแกรมประมวลผลคำ
3.  สร้างสมการทางคณิตศาสตร์ เพื่องานอาชีพด้วยโปแกรม Microsoft Word 2007
4.  สร้างตารางงานด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2007
5.  สืบค้นข้อมูลด้วยอินเทอร์เน็ต  และสร้างจดหมายเวียน

คําอธิบายรายวิชา (Course Description)

                ศึกษาและปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม Microsoft Word 2007 การติดตั้งโปรแกรม Microsoft Word 2007 การใช้โปรแกรม Microsoft Word 2007 จัดทำเอกสารเพื่องานอาชีพโดยเน้นการจัดการกับข้อความ การจัดวางข้อความในเอกสาร การแทรกรูปภาพและอักษรศิลป์ การทำงานเกี่ยวกับตาราง การสร้างสมการทางคณิตศาสตร์ การกำหนดหัวกระดาษ/ท้ายกระดาษ การพิมพ์เอกสาร การสร้างจดหมายเวียน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s